Điều Khoản Và Điều Kiện

Điều Kiện Sử Dụng

 1. Tuổi Tác: Người chơi phải đủ 18 tuổi trở lên để tham gia các hoạt động cá cược tại VZ99.
 2. Thông Tin Cá Nhân: Người chơi phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ khi đăng ký tài khoản. Việc cung cấp thông tin sai lệch có thể dẫn đến việc tài khoản bị khóa vĩnh viễn.
 3. Một Tài Khoản: Mỗi người chơi chỉ được phép tạo một tài khoản duy nhất. Việc tạo nhiều tài khoản có thể dẫn đến việc tài khoản bị khóa.

Trách Nhiệm và Nghĩa Vụ

 1. Tuân Thủ Luật Pháp: Người chơi có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật của quốc gia mình cư trú liên quan đến việc tham gia cá cược trực tuyến.
 2. Sử Dụng Tài Khoản: Người chơi có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình. VZ99 không chịu trách nhiệm nếu tài khoản của người chơi bị sử dụng trái phép do lỗi của người chơi.
 3. Thông Báo Sự Cố: Người chơi có nghĩa vụ thông báo cho VZ99 ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ sự cố hoặc hoạt động đáng ngờ nào liên quan đến tài khoản của mình​.

Quyền và Nghĩa Vụ

 1. Quyền:
  • Tiếp Cận Dịch Vụ: Người chơi có quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ cá cược trực tuyến mà VZ99 cung cấp.
  • Bảo Mật Thông Tin: Người chơi có quyền được bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản của mình theo chính sách bảo mật của VZ99.
 2. Nghĩa Vụ:
  • Tuân Thủ Quy Định: Người chơi phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng của VZ99.
  • Cập Nhật Thông Tin: Người chơi có nghĩa vụ cập nhật thông tin cá nhân kịp thời và chính xác​.

Chính Sách Bảo Mật

VZ99 cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người chơi. Thông tin cá nhân của người chơi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ cá cược. VZ99 không chia sẻ thông tin cá nhân của người chơi với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người chơi, trừ khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật​.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả các nội dung, hình ảnh, và tài liệu trên trang web VZ99 đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của VZ99. Việc sao chép, phân phối, hoặc sử dụng trái phép các nội dung này đều bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý theo pháp luật​,

Giới Hạn Trách Nhiệm

VZ99 không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các dịch vụ trên trang web. Người chơi tự chịu trách nhiệm về các quyết định cá cược của mình và các hậu quả liên quan​.

Luật Áp Dụng và Giải Quyết Tranh Chấp

 1. Luật Áp Dụng: Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Philippines.
 2. Giải Quyết Tranh Chấp: Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của VZ99 sẽ được giải quyết thông qua trọng tài tại Philippines theo quy định của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Philippines (PIAC)​.

Nhà cái VZ99 luôn mong muốn mang đến cho người chơi một môi trường cá cược an toàn, minh bạch và công bằng, cùng với những dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp và hiệu quả.